Sơ đồ tổ chức

Thursday - 28/05/2015 23:39
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
so do to chuc ting viet 1
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

Pollsters

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Access statistics
  • Online65
  • Today801
  • This month23,109
  • Total10,819,298
Exchange rate
June 27, 2019, 8:30 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,077.85 16,174.90 16,449.88
CAD 17,465.30 17,623.92 17,923.54
EUR 26,268.42 26,347.46 27,138.63
GBP 29,245.32 29,451.48 29,713.50
HKD 2,943.65 2,964.40 3,008.77
SGD 17,004.84 17,124.71 17,311.65
THB 743.26 743.26 774.26
USD 23,275.00 23,275.00 23,395.00
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second