Nationwide Lighting Conference in November 2008

Company Limited City Public Lighting is one of the members has a positive contribution to the Association of Vietnam Urban Lighting. In November 2008, the Company has successfully held a national conference in HCM City Lighting

 

  Reader Comments

Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online14
  • Today1,126
  • This month3,981
  • Total13,617,761
Exchange rate
April 2, 2023, 9:13 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 15.00 15.00
CAD 16.00 17.00 17.00
EUR 24.00 25.00 26.00
GBP 28.00 28.00 29.00
HKD 2.00 2.00 3.00
SGD 17.00 17.00 17.00
THB 606.47 673.85 699.75
USD 23.00 23.00 23.00
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second