Hồ sơ pháp lý đăng kí kinh doanh

Thursday - 28/05/2015 23:36

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH:
1) Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng Công cộng TP.HCM.

 


2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng Công cộng TP.HCM.

 

 


3) GIấy chứng nhận ISO 9001:2008

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online7
  • Search engine2
  • Guest5
  • Today1,362
  • This month113,565
  • Total15,463,977
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second