Thông báo tắt điện

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

  Reader Comments

Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online43
  • Search engine1
  • Guest42
  • Today855
  • This month15,619
  • Total10,689,424
Exchange rate
April 26, 2019, 9:27 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,147.13 16,244.60 16,421.97
CAD 17,027.19 17,181.83 17,369.42
EUR 25,718.52 25,795.91 26,517.97
GBP 29,672.83 29,882.00 30,147.91
HKD 2,925.09 2,945.71 2,989.81
SGD 16,891.09 17,010.16 17,195.88
THB 713.15 713.15 742.90
USD 23,230.00 23,230.00 23,330.00
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second