Giới thiệu về NukeViet CMS

Giới thiệu về NukeViet CMS
Giới thiệu về NukeViet CMS
Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online16
  • Today1,717
  • This month14,771
  • Total13,472,593
Exchange rate
February 7, 2023, 4:10 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00 17.00
EUR 24.00 24.00 26.00
GBP 27.00 27.00 28.00
HKD 2.00 2.00 3.00
SGD 17.00 17.00 18.00
THB 618.97 687.74 714.46
USD 23.00 23.00 23.00
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second