Công ty Cổ phần CSCC TPHCM

http://www.chieusang.com


Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Danh mục tài liệu:
STT Nội dung Tải về
  Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Tải về
1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh  Tải về
2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Tải về
3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Tải về
4 Báo cáo hoạt động của HĐQT Tải về
5 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tải về
6 Báo cáo lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 Tải về
7 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 Tải về
8 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Tải về
9 Thông qua kế hoạch lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 Tải về
10 Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 Tải về
11 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Tải về
12 Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tải về
13 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Tải về
14 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Tải về
15 Thông báo đề cử ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2016-2021 Tải về
16 Đơn từ nhiệm Tải về
17 Mẫu biểu  
 
  • Đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT
Tải về
 
  • Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT
Tải về
 
  • Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh
Tải về
 
  • Giấy ủy quyền nhóm tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh
Tải về

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây